B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo language en
0212 640 70 26 - 01

Gıda Lojistiği

Gıdaların üretim süreci, hammadde aşamasından tüketicinin sofrasına kadar takip edilmesi ve güvenliğinin korunması gereken bir süreçtir. Bu süreçte üretim, depolama ve perakende alanında hizmet veren pek çok sektöre büyük görevler düşmektedir. Bu zincirin bir parçasının eksik çalışması veya hatalı bir uygulama yapması gıda güvenliğini ve dolayısı ile insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu zincirin önemli bir halkasını da gıda lojistiğini yapan kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Gıda lojistiği yapan firmaların uyması gereken temel kurallar bulunmaktadır ve bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu durum da gerek taşımacılık gerek depolama ve gerekse de gıdanın izlenebilirliği konusunda daha fazla yatırım gerektirmektedir. Dünyada ve ülkemizde gelişimini hızla arttıran gıda lojistiğine yönelik bu derlememizde, ülkemizde ve dünyada lojistiğin gelişim süreci, gıda lojistiğinde soğuk zincirin önemi, gıdada izlenebilirlik ve bunun sağlanması için gerekli olan yöntem ve uygulamaların yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki yasal uygulamalar gibi konulara değinilecektir. Tarladan sofraya gıda güvenliği denilen bu süreçte depolamataşıma ve lojistik hizmetler her aşamada karşımıza çıkmaktadır. Gıda sektöründe özellikle çabuk bozulabilir hayvansal gıdaların üretimi, depolanması ve taşınması sürecinde soğuk zincirin önemi büyüktür. Bu tür gıdaların oluşturduğu tehlikeler son otuz yıldır dünyanın ve ülkemizin gündemini sıklıkla meşgul etmektedir. Mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınmasındasoğuk zincir koşullarının sağlanması oldukça önemlidir. Soğuk zincir, gıda lojistik hizmeti veren firmaların dikkat etmesi gereken en zaruri konulardan birisidir. Bu firmalar soğuk zincirin kırılmaması için soğuk hava depolarında depolama ve frigorifik araçlarla taşıma sağlamaktadır. Soğutmalı araçlarla sıcaklık kontrol altında bulundurulmalı ve sıcaklık kayıtları tutulmalıdır. Çabuk bozulabilir gıda endüstrisinde bu zincirin halkalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Zincirin halkalarından birinde meydana gelebilecek bir aksaklık önemli düzeyde ürün kalitesi kaybına neden olabilmektedir. Bu aşamada sıcaklığın ve ürünlerin takibinde izlenebilirliğin önemi de karşımıza çıkmaktadır.