B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo language en
0212 640 70 26 - 01

Soğuk Zincir

Soğuk zincir, üretilen tüketim maddelerinin besleyici niteliklerini yitirmeden, bozulmadan tüketiciye ulaşabilmeleri için belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesi olarak tanımlanabilir. Soğuk zincirde uygulanacak sıcaklık değerleri gıdanın çeşidine göre değişim göstermektedir. Üretilen gıdalara uygun sıcaklık değerlerini belirlemek önemlidir. Bu nedenle, gıdalar içerdiği nem ve üretildiği koşullardaki sıcaklık değerlerine göre  kuru, donuk, soğuk, serin ürün olarak 4 ana gruba ayrılırlar.

Soğuk zincir lojistiğinde ürün gruplarının belirtildiği nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmesi ve tüketiciye ulaşması esas alınır. Böylece sıcaklık ve nem kaynaklı gıdada meydana gelebilecek bozulmalar için önlem alınmış olur.  Aynı zamanda güvenilir gıdaya ulaşmak için gerekli olan basamaklardan birisi sağlanmış olur.

Soğuk zincirle tüketicilere ulaşan gıdalar tüketilene kadar tabloda belirtilen koşullarda saklanmalıdır. Bu değerler bilinçli tüketiciler tarafından da dikkate alınması gereken konulardan biridir.

Gıda maddelerinin sıcaklık değerleri çeşitli sıcaklık ölçen cihazlarla kontrol edilir. Sıcaklık kontrol süreci üretilen ürünün sıcaklığının ölçümü ile başlar, depolama ve taşıma sürecindeki kontroller ile devam eder. Bu aşamaların her biri soğuk zincirin halkalarıdır. Halkalardaki sıcaklık değişiminin belirtilen sıcaklık değerleri aralığında olmaması soğuk zincirin kırılması olarak ifade edilir. Bu durumda ürün üreticiye iade edilir. Tüketimi uygun değildir.

Gıda sektöründe alınan veya alınması gereken önlemler kapsamlı araştırma ve uygulama isteyen konulardır. Gıda sanayisinin gıda güvenliği için uyguladığı yöntemler o işletmenin üretimini sürdürebilmesi açısından önemlidir.