B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo language en
0212 640 70 26 - 01

Soğuk Zincir Bilinci

Gündemden düşmeyen olumlu ve olumsuz haberlerin de etkisiyle tüm dünyada tüketiciler sağlıklı ve bozulmamış gıda konusunda gün geçtikçe daha çok bilinçleniyorlar.

En doğalını, en tazesini tüketme arzusu üreticiler kadar lojistikçilere de sorumluluk yüklüyor. Son teknolojik araç ve donanımlarla, ürünleri zamanında ulaştırmak, ticaretin dışında bir bakıma kutsal bir görev adeta.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde soğuk zincir “gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerinin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. Çabuk bozulabilen gıdaların özellikleri nedeniyle hammaddenin tedarik edilmesinden başlayarak tüketim aşamasına kadarki tüm süreçlerde soğuk zincirin bozulmaması gerekmektedir. Bu durumu engellemek için soğuk lojistik yönetimini etkileyen faktörler arasında sıcaklıkta meydana gelen sapmalar, ürünlerin raf ömrü veya depolamada oluşabilecek aksaklıklar yer almaktadır. Patojen mikroorganizmalar 5°C’nin üzerindeki ısılarda gelişebildikleri için, besinler 5°C’den daha düşük ısılarda muhafaza edilmelidir.

2012 yılında ATP Konvansiyonu’nun yürürlüğe girmesi birlikte Soğuk Tedarik Zinciri Lojistiği Türkiye’de önemli bir ilerleme kaydetmeye başladı. 2012 yılı öncesinde 2011 verilerine göre, üretim yerlerinden tüketiciye ulaşana kadar gerek hasat metotları, gerek ambalajlama, depolama, taşıma, raflama ve tüketim alışkanlıklarının yanlışlıkları neticesinde zayi olan miktar üretimin %25 yani 10,5 milyon ton ve parasal değeri 14,2 milyar TL olarak açıklanmıştır. Bu noktada kullanılan araçların üretimlerinde, teknik donanımlarında, ürünlerin hangi taşıma moduna göre taşınacaklarının belirlenmesinde, ürünlerin gerekli ısı derecelerinde taşınmalarında, mevsimsel ürünler için ürünlerin etiketlenmesi gibi zorunlulukların getirilmesi ürünlerin üretimden nihai tüketiciye kadarki süreçlerinin kolaylaştırılmasının daha sağlıklı olmasını sağlamıştır.

Devlet desteğine rağmen Türkiye’de taze gıda taşımacılığı çoğunlukla gerekli ısı kontrolleri olmadan yapıldığından nakliye ve paketlemede sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum negatif olarak görülse de bir yandan da Türkiye’yi soğuk hava depoculuğu ve soğuk tedarik zinciri lojistiğinde en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri haline getirmektedir.