B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo language en
0212 640 70 26 - 01

Soğuk Zincir Lojistik

Türkiye’nin yer aldığı coğrafyasında önemli biçimde ekonomik büyüme, artan milli gelir, gelişmiş piyasalara erişme olanağı, artan yabancı yatırımlar ülkemizin her alanda olduğu gibi soğuk zincir lojistiği alanında talep artışına sebep olmaktadır. Türk tüketicileri; diğer gelişmiş dünya ülkelerindeki gibi kalite, çeşitlilik ve tazelik hakkında daha fazla talepkar ve daha bilinçli hale gelmektedir.


Bu eğilime karşın; pazar gelişme yolunda ilerlerken, bugün halen önemli bir miktar bozulabilir gıda, hasat sonrası modern teknikleri kullanmama, bozulabilen gıda ürünleri için entegre bir soğuk zincir olmaması veya verimli bir soğuk zincir lojistikaltyapısının geliştirilmemesi nedeniyle insan sağlığını tehdit edebilmekte veya ciddi miktarlarda maddi kayıplarla sonuçlanan olaylar izlenebilmektedir.Sıcaklığın değişmesi durumunda; içinde insan sağlığına zararlı organizmaların oluşması veya ürünün ticari değerini yitirmesiyle sonuçlanan soğuk zincir lojistiğe konu; taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin bir akış zinciri boyunca gıda güvenliğini güvence altına almak için, uluslararası standartlara uygun altyapı, bilgi ve eğitimli insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Üreticiden Tüketicinin kullanımına kadar olan tüm süreçlerde soğuk zincir lojistik ağının kurulması ve sürdürülmesi esastır. Tüketicilerin beklentilerini karşılamak için gelişmiş bir dağıtım altyapısı ve modern bir soğuk depolama oluşturarak Zincir marketler, gıda perakende ve restoran zincirlerinin taleplerinin karşılanması ,gıda güvenliğinin artmasına ve aynı zamanda ürünlerinin ihracatı için gerekli koşulları yaratılmasına sebep olacaktır.

Sempozyumda; soğuk zincir lojistiği alanında küresel eğilimler, gelişmeler, çabuk bozulabilecek ürünlerin güvenli ve etkili biçimde taşınması, depolanması ve dağıtılmasına yönelik yeni gelişmeler, tedarik zinciri yönetimi esasları, küçük veya az miktarda ürünlerin soğuk zincir lojistikde dağıtılması, soğuk hava depolarında enerji tasarrufu sağlama fırsat alanları ve örnek uygulamalar katılımcılara sunulacaktır.