B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo Facebook
B2cargo language en
0212 640 70 26 - 01

Soğuk Zincir Ürün Taşımacılığı

Soğuk Zincir Lojistiğinde ürün (gıda veya ilaç), sadece doğru sıcaklık aralığında tutmak yeterli değildir. Gıda, ilaç, serun, aşı gibi soğuk zincir ürünlerinin kalitesi ve güvenliği için sıcaklıklardaki artış ve azalışların da izlenmesi, sıcaklıktaki artış ve azalışların belirlenen sınırlar içinde kalması sağlanmalıdır.

Ürünlerde Soğuk Zincirin kırılması, sıcaklıklardaki çok küçük değişiklikler bile ürünlerin raf ömrünü ve güvenliğini önemli derecede etkilemektedir.

Mikrobiyolojik üremenin başlaması ve gıdanın kalitesinin azalması, bozulması ve gıda zehirlenmesi riski taşıması için, özellikle, 0 ile +1 derece arasında soğutulmuş gıdalarda, belirtilen sıcaklık sınırlarının birkaç derece bile aşılması yeterlidir. Gıda ürünlerinde kalite kaybı, saklama sıcaklığı ve belirlenen sıcaklık değerlerinin üzerinde geçirilen zamanla doğru orantılıdır ayrıca sıcaklık değerindeki değişimle etkendir.

Soğuk Zincirde kalite ve gıda güvenliği hasat veya üretimden sonra mümkün olan en kısa zamanda ideal saklama sıcaklığına soğutulması ile sağlanabilir.

Soğuk Zincir Lojistiğinde sıcaklık değişimleri için en fazla risk, ilaç veya gıda ürünlerinin soğuk hava depolarından nakliye araçlarına transferi sırasında, liman veya havalimanında ise soğuk hava depolarından gemi veya uçağa taşınmaları sırasında oluşmaktadır.

Bu risklerin azaltılması için yeni teknolojik çözümler, indikatör etiket sistemleri üreticiler ve nakliyeciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Soğuk Zincir gıda veya ilaç ürünleri için üretim anında başlar. Gıda ya da ilaç eğer üretiliyorsa, ideal sıcaklıkta üretilir ve hemen paketleme ve buradan da depoya alınır.

Tarladan toplanan gıda ürünleri ise hızlı bir şekilde paketlemeye daha sonra da ideal saklama sıcaklığına getirilmesi için soğutmaya alınır. Depolama tesislerinin dışındaki sıcaklıklar genelde mevsimine göre -5 derece ile 50 derece arasında değişebilir.

Uluslararası gönderimi yapılan gıda ve ilaç ürünleri ise çoğunlukla deniz ve havayolu ile taşınırlar. Havalimanı veya limanı aktarımları ise, ideal saklama sıcaklığını korumak amacıyla, soğutmalı kamyonlar ile yapılır. Kamyonların soğutma kapasiteleri bu amaçla tasarlanmıştır. Transfer sırasında dışarıdaki sıcaklık -5 derece ile 50 derece arasında değişebilmekte ve ürünler liman veya havalimanındaki transferleri sırasında doğrudan güneş ışına maruz kalabilmektedir. Güneş altında sıcaklık ise 80 dereceye kadar ulaşabilmektedir.

Deniz veya havayolu transferi sırasında ideal derecenin korunması için kullanılan çözümler Soğuk Zincirin devamlılığını sağlar. Ürünler varış noktalarında da gönderim noktasına benzer koşullar ile karşılaşırlar. Varış noktasından depoya aktarımı sırasında yine son teknoloji Soğuk Zincir güvenlik sistemleri çözümleri ile ürünler garanti altına alınır.