Kariyer

En önemli başarı anahtarımız insandır...

B2Cargo'da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Bu bölüm Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları birimi , B2Cargo'nun hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programlarını yürütür.

Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar

B2Cargo'da her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendilerini tanımlar,planlar ve yönetirler. Bu işleyişle B2 Cargo, yöneticilerini de öncelikle kendi içinden yetiştirir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Açık perdormans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. B2 Cargo'da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi

Yetkinlikler, seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler, proje ekipleri gibi çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri'nin temelini oluşturur.

Kariyer Fırsatı Programı

Şirketimiz bünyesinde açık pozisyonlar için öncelik, iç kaynaklara yani şirket çalışanlarına verilir. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi iş ilanımız olan Kariyer Fırsatı Bülteni aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Görevlere kendisini uyun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan kendileri başvurabilir. Kriterlere uyan adaylar yöneticilerini bilgilendirirler ve görevlere seçim sürecine davet edilirler. B2Cargo bünyesinde çalışan tüm personel gerek işe alım gerekse daha sonraki terfi dönemlerinde DISC kişilik envanteri testine tabi tutulur ve bu teste ait değerlendirme bağımsız firma tarafından yapılır / raporlanır . Bu şekilde çalışanların yada işe yeni alınacak personelin kişiliğine en uygun bölümde çalışması için ortam yaratılır.

B2 Cargo'da Yükselme, Başarı ile doğru orantılıdır

B2Cargo'da yükselme, dikey veya yatay olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve gelebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve takım çalışmasına yatkınlık gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Ekip ve ekip ruhu B2 Cargo çalışma sisteminin en belirleyici özelliğidir

Başvuru Formu